VIEW ORIGINAL ARTICLE (External link)

Bevaring av regnskog: Lappetepper virker ikke!
- 18.11.2003


Grense til indianerreservatet Xingu i Amazonas.
Foto: Per Fronth

Mange prosjekter for å ta vare på regnskogen kan være bortkastet. En mye brukt strategi er å kjøpe opp små områder med regnskog som "oaser" mellom beiteland, veier, gruver og hogstfelt. Nå viser en ny studie fra Amazonas hvor viktig det er å bevare store, sammenhengende regnskogområder. Lappetepper av regnskog fører til at artsmangfoldet forsvinner .

At det er bedre å bevare store områder med regnskog enn små, var noe alle visste. Det nye med undersøkelsen fra Amazonas er at forskerne har klart å måle hvor fort artene forsvinner ut fra størrelsen på regnskogsområdene.

I 13 år har forskerne studert fuglebestanden i utvalgte områder i Amazonas. Størrelsen på regnskogslappene varierte mellom 1 hektar (10 mål) og 100 hektar (1000 mål = 1 km2), og alle lå isolert på grunn av beiteland. I studieperioden sank antallet fuglearter i alle områdene. Men tiden det tok å halvere antallet arter var dramatisk mye kortere i de små områdene.

Opplysningene om tiden det tar for arter å forsvinne, har også betydning for en annen strategi for å ta vare på regnskog. Den går ut på å kjøpe opp allerede avskogede områder for å opprette "kanaler" mellom andre regnskogsområder. Men det tar lang tid for skogen å vokse tilbake, og i mellomtiden kan mange arter være forsvunnet. Selv i de største områdene i undersøkelsen, de på 100 hektar, ble antallet fuglearter halvert på under 15 år. I hurtigvoksende skoger tar det 20-100 år før vegetasjonen er tilbake. Det tar altså for lang tid.

Mange prosjekter for å ta vare på regnskogen kan være bortkastet. En mye brukt strategi er å kjøpe opp små områder med regnskog som "oaser" mellom beiteland, veier, gruver og hogstfelt. Nå viser en ny studie fra Amazonas hvor viktig det er å bevare store, sammenhengende regnskogområder. Lappetepper av regnskog fører til at artsmangfoldet forsvinner

At det er bedre å bevare store områder med regnskog enn små, var noe alle visste. Det nye med undersøkelsen fra Amazonas er at forskerne har klart å måle hvor fort artene forsvinner ut fra størrelsen på regnskogsområdene.

I 13 år har forskerne studert fuglebestanden i utvalgte områder i Amazonas. Størrelsen på regnskogslappene varierte mellom 1 hektar (10 mål) og 100 hektar (1000 mål = 1 km2), og alle lå isolert på grunn av beiteland. I studieperioden sank antallet fuglearter i alle områdene. Men tiden det tok å halvere antallet arter var dramatisk mye kortere i de små områdene.

Opplysningene om tiden det tar for arter å forsvinne, har også betydning for en annen strategi for å ta vare på regnskog. Den går ut på å kjøpe opp allerede avskogede områder for å opprette "kanaler" mellom andre regnskogsområder. Men det tar lang tid for skogen å vokse tilbake, og i mellomtiden kan mange arter være forsvunnet. Selv i de største områdene i undersøkelsen, de på 100 hektar, ble antallet fuglearter halvert på under 15 år. I hurtigvoksende skoger tar det 20-100 år før vegetasjonen er tilbake. Det tar altså for lang tid.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------