VIEW ORIGINAL ARTICLE (External link)

Med biskopen i Fronth


Tekst: Thomas Sommerset Foto: Thomas Sommerset / P4
Dato: 31.01.2008

P4 (Kristiansand): Fotokunstner Per Fronth presenterer i dag en rekke nye arbeider. Blant annet et bilde av biskopen i Agder, satt sammen av bitte små bilder av lesbiske og homofile par.

I verket " Bishop/gay & lesbian couples" tar Fronth utgangspunkt i Den norske kirkes debatt om homofile prester.

Bildet er et portrett av Biskop Olav Skjevesland bygd opp som en fotomosaikk ved hjelp søkemotoren Google.

Bildene som danner portrettet er definert av søkeordene: " gay & lesbian couples".

- Som kjent har biskop Skjevesland tatt betenkningstid i spørsmålet om Kirken i det hele tatt kan åpne opp for at også homofile kan få fullverdige jobber som ellers i vårt moderne samfunn. En homofil prest ville aldri vekket meg opp fra graven i min egen bisettelse, sier Fronth.

Han understreker over P4 at det er et stort glimt i øyet bak dette arbeidet.

Biskop Skjevesland tok betenkningstid, men takket til slutt nei da P4 spurte om han ville se bildet og la seg intervjue sammen med Fronth.

Bildet inngår i en utstilling, som åpner i dag, ved Galleri BI-Z i Fronths hjemby Kristiansand.


Per Fronth foran det største bildet i utstillingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------